29
آگوست

ملاک تشخیص شرکت ایرانی از شرکت خارجی در قانون ثبت شرکت ها

یکی از نتایج شخصیت حقوقی در شرکت های تجاری، داشتن تابعیت می باشد و بر همین اساس شرکت های تجاری به دو دسته تقسیم می شوند. شرکت های ایرانی...

Read More