تعریف نفقه
۲۳
خرداد

نفقه

نفقه چیست ؟

نفقه نیازها و هزینه های مربوط به زن می باشد که بر عهده مرد است مثل ، البسه ، غذا ، اثاث منزل ، مسکن ، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و همچنین در صورت نیاز به خدمتکار به خاطر عادت و یا نقص عضو یا بیماری که مالکیت آن به زن می رسد و شوهر مکلف به فراهم کردن آنها بر اساس وضعیت خانوادگی و اجتماعی همسر خود می باشد .

شماره تماس
شماره تماس

البته این نکته شایان ذکر است ، با توجه به اینکه ، نیازهایی مانند مسکن ، که جزئی از نفقه زن به حساب می آید و زن حق انتخاب و زندگی در آن را دارد ، جزئی از اموال او نیست و حتماً نباید به نام زن باشد و و زن فقط حق انتخاب و بهره‌برداری از آن را دارد.

نفقه اولاد به عهده کیست ؟

نفقه در طلاق خلع

نفقه در اسلام

نفقه زن بعد از فوت شوهر

نفقه بعد از طلاق

نفقه در دوران عقد

نفقه تحصیل زن

نفقه فرزندان

نفقه به چه کسانی تعلق می گیرد و از چه زمانی به زن تعلق میگیرد ؟

پرداخت این امر زمانی بر عهده شوهر است که ، زن در ازدواج دائم با او باشد ، پس در نتیجه ، مورد یاد شده به زنی تعلق می‌گیرد که در زوجیت دائم مرد قرار داشته باشد ، اما زمانی پرداخت آن به عهده شوهر نیست که در نکاح منقطع باشند ، مگر اینکه در زمان عقد شرطی گذاشته شده باشد.

مطالبه آن از سوی زن هنگامی امکان پذیر است که ، زن از شوهر خود تمکین کرده باشد ، یعنی نیازهای شوهر را برآورده کند و خواسته‌های مشروع وی را اجابت کرده باشد ؛

این تمکین دو نوع است ، تمکین خاص که داشتن روابط زناشویی بین زن و شوهر است و تمکین عام که همان فرمانبرداری زن در امور کلی زندگی است که مهمترین آن ، اقامت در خانه شوهر است و زن برای دریافت مطالبه خود باید حتما در خانه شوهر زندگی کند ، مگر اینکه در هنگام عقد ، شرطی به جز این گذاشته شده باشد.

 

نفقه به چه کسانی تعلق می گیرد و از چه زمانی به زن تعلق میگیرد ؟
نفقه به چه کسانی تعلق می گیرد و از چه زمانی به زن تعلق میگیرد ؟

بیشتر بخوانیم : وکیل خیانت در امانت

نفقه اولاد به عهده کیست ؟

برای اولاد در درجه اول به عهده پدر است ، اما در صورتی که پدر توانایی انفاق را نداشته باشد و یا فوت کند ، نفقه به عهده جد پدری خواهد بود ، در مرحله سوم ، در صورتی که ، پدر و اجداد پدری نباشند و یا باشند و قدرت مالی برای انفاق نداشته باشند ، نفقه به عهده مادر است ؛

در مرحله آخر ، اگر مادر هم فوت کند و یا زنده باشد و توانایی دادن آن را نداشته باشد ، پرداخت این امر طبق قانون مدنی ، به عهده جد ، جد مادری و جده پدری است که از لحاظ انفاق در یک ردیف هستند ، و به این صورت است که ، اگر فقط یکی از آنها زنده باشد و یا توانایی انفاق را داشته باشد، همه نفقه به عهده او خواهد بود ، اما اگر همه آنها و یا دو نفر از آنها زنده باشند و توانایی پرداخت نفقه را داشته باشند ، نفقه را باید به نسبت مساوی تأدیه کنند.

نفقه در طلاق خلع

طلاق خلع در صورتی اتفاق می افتد که ، زن به خاطر کراهتی که از شوهر خود دارد و ادامه زندگی با او را برای خود دشوار می بیند ، در ازای مالی که به او می‌دهد ، اعم از اینکه آن مال ، به مقدار مهرش باشد ، یا معادل آن و یا بیشتر و کمتر از مهرش باشد ، از شوهرش طلاق بگیرد ؛

قبول پرداخت این مال از طرف زن به شوهرش ، در مقابل انجام طلاق است تا او را از زوجیت رها کند ، به طوری که ، مرد در زمان عده حق رجوع نداشته باشد.

در کل معنی طلاق این است که ، بعد از اجرای صیغه طلاق ، عقد نکاح دائم منحل شود و از آن به بعد رابطه زوجیت بین زن و شوهر منقطع گردد .

نفقه در اسلام

نفقه در اسلام ، نوعی مسئولیت مالی است ، اعم از فراهم نمودن خوراک ، پوشاک ، مسکن ، نیازهای بهداشتی و درمانی و خدمتکار در صورت نیاز زن که همه بر عهده مرد است ، حتی اگر زن تمکن مالی هم داشته باشد .

از نظر اسلام ، اگر مرد از پرداخت این امر شانه خالی کند ، گناهکار است و زن حق دارد به صورت یک امر حقوقی اقامه دعوا کند و در صورت اثبات ، حق خود را از مرد بگیرد.

نفقه زن بعد از فوت شوهر

این مورد بعد از فوت شوهر هم به زن تعلق می گیرد ، یعنی همان طور که تمکین در زندگی مشترک زن و مرد به زن تعلق می گیرد ، باز هم مستحق دریافت نفقه در صورت فوت شوهر نیز می باشد.

زن در مدت زمان عده بعد از فوت شوهر خود که چهار ماه و ده روز است ، حق دریافت نفقه را خواهد داشت .

پس در نتیجه ، در صورتی که شوهر دارایی و اموالی از خود داشته باشد ، نفقه زن از همان دارایی ها پرداخت می شود ، در غیر این صورت ، اشخاصی مثل خانواده شخص فوت شده  باید حق همسر او را در مدت عده وفات بپردازند ؛

ضمنا زن می تواند بر اساس قانون ، اضافه بر مبلغی که در مدت عده وفات شوهرش دریافت می کند ، اقدام حقوقی در خصوص در یافت مطالبه گذشته خودش هم انجام دهد . زیرا  نفقه زن به عنوان دینی بر عهده شوهرش است و هر وقتی که زن آن را مطالبه کند ، باید به او پرداخت شود .

شماره تماس
شماره تماس

نفقه چیست ؟
نفقه چیست ؟

بیشتر بخوانیم : طلاق توافقی

نفقه بعد از طلاق

در خصوص مورد یاد شده بعد از طلاق ، شرایط بر خلاف موارد قبلی است و مرد بعد از طلاق ، دیگر الزامی به پرداخت نفقه به همسر سابق خود را نخواهد داشت ، زیرا در صورتی این امر به زن پرداخت می شود که ، زن در خانه شوهر باشد و از او تمکین کند ، در غیر این صورت ، پس از جدایی مرد دیگر موظف به پرداخت نفقه به زن نیست ، ضمنا لازم به ذکر است ، حتی اگر زن و مرد از هم طلاق هم  نگرفته باشند ، در صورتی که زن از شوهر خود تمکین نکند ، مرد الزامی به پرداخت نفقه به زن ندارد ؛

اما اگر طلاق آنها از نوع طلاق رجعی باشد ، مرد مکلف به پرداخت آن به همسرش است و زن می تواند تا پایان مدت عده طلاق ، در منزل همسرش سکونت داشته باشد ، اما اگر طلاق آنها  از نوع طلاق بائن باشد ، زن دیگر حق دریافت آن در دوران عده را نخواهد داشت .

نفقه در دوران عقد

بعضی ها بر این عقیده هستند که ، با توجه به اینکه زن و مرد در دوران عقد ، در یک منزل سکونت ندارند و همچنین رابطه زناشویی بین آنها تا قبل از ازدواج ، مرسوم نیست و زوجه باکره است ، به دلیل اینکه زن هنوز از شوهرش تمکین نمی کند ، پس در دوران عقد نفقه ای به او تعلق نمی گیرد ، اما این مسئله به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست .

چون بر اساس ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی ، همین که عقد نکاح بین زن و مرد بسته شد و آنها پای سند ازدواج را امضا کردند ، همه حقوق و تکالیف مشترک زن و مرد برقرار می شود و حق نفقه زن ، یکی از این حقوق می باشد که مرد موظف است آن را پرداخت کند .

نفقه تحصیل زن

در خصوص نفقه تحصیل زن دو عقیده وجود دارد که ، بعضی نفقه را ، با توجه به عرف آن ، فقط شامل نیازهاى ضرورى می دانند که تحصیل جزو آن نمی‌باشد و بعضی براساس عرف تأمین هر گونه لوازم اولیه و آسایش زن جزو نفقه می باشد ، در نتیجه یکی از نیازهاى اولیه زندگى ، تأمین مخارج تحصیل است و در جزو نفقه محسوب می گردد که این مورد دوم ، در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنى آمده است .

 

نفقه اولاد به عهده کیست ؟
نفقه اولاد به عهده کیست ؟

بیشتر بخوانیم :اعمال ماده ۴۷۷

نفقه فرزندان

از جمله مواردی که زن و مرد ، در صورت جدایی و یا طلاق ، باید نسبت به آن اقدام نمایند ، نفقه فرزند مشترکشان است . حضانت فرزند تا ۷ سال با مادر است ، حال چه پسر باشد و چه دختر ، این مادر است که باید هزینه های فرزند مشترک را در حد عرف پرداخت نماید .

اما نفقه فرزندان پسر تا ۱۸ سال و فرزندان دختر تا زمانی که دختر ازدواج نکرده باشد به عهده پدر است ، همچنین در صورتی که ، پسر بعد از سن ۱۸ سالگی تحصیلات خود را ادامه دهد ، تامین مخارج و هزینه تحصیلی او با پدر است .

نمونه خدمات ارائه شده توسط تیم وکیل وی آی پی

اعمال ماده ۴۷۷

تعریف اعمال ماده 477

طلاق توافقی

تعریف طلاق توافقی

نفقه چیست؟

نفقه نیازها و هزینه های مربوط به زن می باشد که بر عهده مرد است مثل ، البسه ، غذا ، اثاث منزل ، مسکن ، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و همچنین در صورت نیاز به خدمتکار به خاطر عادت و یا نقص عضو یا بیماری که مالکیت آن به زن می رسد و شوهر مکلف به فراهم کردن آنها بر اساس وضعیت خانوادگی و اجتماعی همسر خود می باشد…..

نفقه زن بعد از فوت شوهر به چه صورت است؟

نفقه بعد از فوت شوهر هم به زن تعلق می گیرد ، یعنی همان طور که تمکین در زندگی مشترک زن و مرد به زن تعلق می گیرد ، باز هم مستحق دریافت نفقه در صورت فوت شوهر نیز می باشد….

نفقه اولاد به عهده کیست ؟

نفقه اولاد در درجه اول به عهده پدر است ، اما در صورتی که پدر توانایی انفاق را نداشته باشد و یا فوت کند ، نفقه به عهده جد پدری خواهد بود ، در مرحله سوم ، در صورتی که ، پدر و اجداد پدری نباشند و یا باشند و قدرت مالی برای انفاق نداشته باشند ، نفقه به عهده مادر است…