تعریف فروش مال غیر
20
اردیبهشت

فروش مال غیر

فروش مال غیر ناشی از طمع  انسان به مال شخص دیگری است برای بدست آوردن ثروت از مالی که در آن سهمی ندارد که عملی غیر قانونی می باشد .صاحب اصلی مال که متحمل خسارت و ضرر و زیان شده است از طریق مراجع قانونی میتواند از فرد خاطی شکایت کرده و در پی پس گرفتن مال خود باشد .

در این مطلب ما سعی مرده ایم که تمام جزئیات این جرم و راههای مبارزه با آن را بیان کرده و راهنمایی کامل را ارائه داده باشیم،در ادامه ما را دنبال کنید.

توضیحی اجمالی درمورد فروش مال غیر

یکی از جرایمی که در دادگاه ها مورد بررسی قرار می گیرد فروش مال غیر است. منظور از فروش مال غیر این است که شخصی بدون کسب اجازه یا توکیل از مالک اقدام به فروش ملک یا اموال او نماید بدون آنکه خود فرد رضایت یا اطلاع داشته باشد.

این عمل یک جرم محسوب می شود و در قانون برای آن مجازات هایی در نظر گرفته شده است. اگر می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد فروش مال غیر و نحوه پیگیری آن به دست آورید تا پایان با ما همراه باشید.

فروش مال غیر چیست؟

هر شخصی که مالی به نام خود داشته باشد، اختیار آن را نیز دارد. به این معنی که، اگر ملکی به نام شخصی باشد، می‌تواند هر زمان و به هرکس که اراده کرد آن را بفروشد. اما در بعضی موارد افراد قصد فروش مالی را دارند که به کس دیگری تعلق دارد و به این کار «فروش مال غیر» می‌گویند. فروش مال غیر از مصادیق مجرمانه و تجاوز به اموال دیگری‌ است.

شماره تماس

جرم فروش مال غیر به این شکل صورت می‌پذیرد که شخص انتقال دهنده درحالی‌که مالک آن مال نیست یا وکالت قانونی از مالک اصلی ندارد، تصمیم می‌گیرد با تقلب آن را انتقال دهد. بنابراین این نوع فروش ، تجاوز و تعدی به حق مالکیت دیگری است و در مباحث حقوقی، جرم تلقی می شود. در این‌جا به توضیح و بررسی اصطلاح فروش مال غیر، درخصوص اموال منقول می‌پردازیم.

مهلت شکایت فروش مال غیر

منظور از مرور زمان در فروش مال غیر همان مهلت شکایت فروش مال غیر است. در واقع به معنی مدت زمانی است که شاکی می تواند نسبت تنظیم شکایت و تحویل آن به دادگاه اقدام نماید.اگر در موعد مقرر شده فرد نتواند طرح شکایت نماید دیگر نمی تواند درخواست شکایت، تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات داشته باشد.

در گذشته بر اساس مصوبات قانون مجازات جرم انتقال مال غیر بین ۱ الی ۷ سال بود اما بر اساس قانون جدید کاهش مجازات ها این جریمه بین ۶ ماه الی ۳.۵ حبس در نظر گرفته شده است. به طور کلی می توان گفت مرور زمان در فروش مال غیر از نظر مهلت شکایت بر اساس ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری تا یک سال پس از وقوع جرم و یا اطلاع شاکی از وقوع جرم است.

در ادامه خواهیم خواند:

فروش مال غیر مشاع

مجازات فروش مال غیر بصورت آگاهانه:

فروش مال غیر ماده قانونی

فروش مال غیرمنقول توسط قیم

فروش مال غیر اوقافی

فروش مال غیر با وکالت

فروش مال غیرتوسط مشاور املاک

فروش مال غیرچگونه ثابت می‌شود

فروش مال غیر چیست؟

بیشتر بخوانیم : اعمال ماده ۴۷۷

فروش مال غیر مشاع

به مالی که چند نفر هم‌زمان و به صورت شراکت، مالکیت آن را داشته باشند، مال مشاع می‌گویند. فروش مال غیر در اموالی که مشاع و شراکتی باشد و سهم هر شریک را نتوان از دیگری تشخیص داد، جرم تلقی می شود. برای فروش یا انتقال سهم مال در اموال مشاع، دو مورد در قانون ذکر شده است:

۱. هر یک از شرکا مجازند سهم مشخص شده خود از مال مشاع را بفروشد یا به دیگری منتقل کنند؛

۲. هیچ‌یک از شرکا مجاز نیستند کل مال مشاع یا بخشی از آن را که سهمی در آن ندارند، بفروشند یا به دیگری منتقل کنند.

شماره تماس

فروش مال غیر توسط ورثه

مال ورثه، به اموالی گفته می شود که بعد از فوت مالک، مالکیت آنها برطبق قانون، به وراث آن شخص تعلق می‌گیرد. به‌طور معمول در مال ارث، تمام وراث در جزء‌جرء آن شریک هستند _مگر اینکه برطبق وصیت‌نامه، شخصی از مالی محروم شده یا در بخشی از اموال سهیم نباشد_ و انتقال مال توسط یکی از وراث و به‌طور آگاهانه، اعم از اجاره، فروش یا انتقال، جرم محسوب می‌شود .

در یک کلام فروش مال ورثه قبل از تعیین سهم و تقسیم ترکه _مانند بحث فروش مال غیر_ جرم است. هر یک از وراث که سهمش بدون اطلاع یا اجازه او فروش رفته باشد، می‌تواند به مراجع قضایی رجوع کرده و با ارائه اظهارنامه، از دیگری شکایت به عمل آورد.

فروش مال غیر توسط متوفی

برای جا افتادن این موضوع یعنی فروش مال غیر توسط متوفی، مثالی را برایتان ذکر می کنیم:

به عنوان مثال، شخصی۱۰ سال پیش زمینی را از شخصی خرید می کند و فروشنده را نمی شناسد؛ یک نفر واسطه معامله شده و فروشنده زمین فقط هنگام امضای مبایعه نامه آمده و رفته است.

تمام اقدامات معامله را واسطه انجام داده است و حتی ثمن تحویل داده شده، بعد از مدتی کاشف بعمل آمده که زمین فروخته شده، متعلق به شخص دیگری است؛ زمانی که شخص خریدار به واسطه مراجعه می کند، شخص واسطه تعهدنامه رسمی به شخص خریدار می دهد تا چنانچه زمین به دیگری تعلق داشته باشد، مبلغ زمین را به نرخ روز پرداخت نماید؛ حال فروشنده فوت کرده است، حال شخص خریدار برای استرداد ثمن و خسارت چه دعوی طرح کند، علیه چه کسی؟

پاسخ وکلا:

در چنین شرایطی هم می توانید دعوی بطلان معامله و استرداد ثمن و غرامت به طرفین وراث فروشنده مطرح کنید، و هم چنین بر اساس نوشته به طرفین ورثه و ضامن طرح دعوی کنید.

فروش مال غیر، قابل گذشت است؟

برطبق قوانین کاهش مجازات در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، اگر ارزش ملک بفروش رسیده از حد نصاب تعیین شده در این قانون کمتر باشد، با کسب رضایت از شاکی می توان پرونده را مختومه اعلام کرد.

اما اگر ارزش مال از حد نصاب تعیین شده بیشتر باشد، حتی با رضایت طرف شاکی، جرم از بین نرفته و فقط از میزان مجازات مجرم کاسته می شود.

فروش مال غیر از نظر حقوقی چه حکمی دارد

بنا بر حکم دیوان عالی کشور، فروش مال غیر، همانند کلاهبرداری و اختلاس است و مجازاتش با آن برابر است و مرتکب برابر ماده۲۳۸ قانون مجازات عمومی، مورد مجازات قرار می‌گیرد.

جرم فروش مال غیر در اموال مشاع

در جرم فروش مال غیر در اموال مشاع، اگر جرم مورد نظر غیرقابل گذشت باشد، رضایت شاکی می تواند به عنوان احد از جهت تخفیف قابل استناد باشد. ولی در شرایطی چون سایر جرایم غیرقابل گذشت، رضایت شاکی در فروش مال غیر در اموال مشاع، باعث مختومه شدن پرونده کیفری نمی شود و نمی توان بسته شدن پرونده را با استناد به آن، خواستار شد.

البته اما اگر طابق قانون جدید، کاهش مجازات حبس تعزیری، نصاب مالی رعایت شده باشد و ارزش مال موضوع جرم، بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان نباشد، بخاطر قابل گذشت شناخته شدن جرم، اعلام گذشت و رضایت شاکی می تواند موجب مختومه شدن پرونده کیفری شود.

فروش مال مشاع غیر منقول

یک مال و ملک غیر منقول صرف نظر از اینکه زمین باشد یا آپارتمان باشد و یا مغازه و یا هر نوع دیگر ملک، در صورت داشتن مالکین متعدد به دو دسته کلی مفروز و مشاع تقسیم می شود.

*ملک مشاع، ملکی است که میزان و مقدار سهم هر کدام از مالکین مشخص شده است، ولی محدوده و مصداق سهم هر کدام مشخص نشده است، در این حالت، هر کدام از مالکین در تمام اجزای ملک و مال با هم سهم دارند، برای مثال اگر دو شخص یک آپارتمان را به صورت مشاعی شریک باشند و هر یک سه دانگ یا هر یک ۵۰ درصد داشته باشند، تمام قسمتها و اجزای آن آپارتمان به همین صورت متعلق به هر دو آن ها است.

*نوع دیگر مالکیت مشترک، مالکیت مفروز است، در این نوع سهم هر یک از شرکا و طرفین مشخص شده است. برای مثال اگر ۳ نفر یک قطعه زمین ۳۰۰ متری را شریک باشند و سهام آنها مساوی باشد، می توانند با توافق یا در صورت عدم توافق، با مراجعه به دادگاه یا اداره ثبت، تقاضای افراز کنند. بعد از افراز، حدود و سهم آنها مشخص می شود و حتی می توانند برای سهم خود، تحت شرایط خاصی، سند شش دانگ مالکیت بگیرند.

فروش مال مشاع غیر قابل افراز

ملک غیر قابل افراز به ملکی اطلاق می شود که تقسیم آن ملک به طبق قانون ممنوع می باشد. (مواد ۵۸۹ تا ۵۹۵ قانون مدنی) طبق قانون افراز و فروش املاک مشاع غیر قابل افراز، در دعاوی افراز ملک، واحد ثبتی، نخستین مرجع رسیدگی است و بعد از تصمیم این واحد، می توان ظرف مدت۱۰ روز به دادگاه شکایت برد تا حکم مقتضی مورد نظر صادر شود. در ماده یک قانون افراز وجود دارد که:

« افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها پایان یافته، اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده باشد یا نشده باشد، در حالتی که مورد تقاضای چند یا‌یک شریک باشد، با واحد ثبتی محل و مکانی خواهد بود، که ملک مورد نظر در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا ‌را، افراز می کند . ‌تبصره – نسبت به ملک مشاعی که برای آن، سند معارض صادر شده، تا زمانی که رفع تعارض نشده باشد، اقدام به افراز صورت نخواهد گرفت»

نمونه خدمات ارائه شده توسط وکیل وی آی پی :

مجازات فروش مال غیر بصورت آگاهانه:

• یک تا هفت سال حبس

• پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ مالی که تصرف کرده و رد مال به مالک اصلی؛

• انفصال دائم از خدمات دولتی درصورتی‌ که مرتکب از کارکنان دولت باشد.

اثبات مالکیت در فروش مال غیر

دادگاه ادعای مالکیت فروش مال به غیر را تنها از طریق ارائه ادله اثباتی مثل ارائه سند عادی و یا مبایعه نامه ای که متهم به نام خودش به عنوان فروشنده تنظیم کرده باشد و یا شهادت شهود می پذیرد. در واقع تنها در این صورت است که شاکی می تواند مالکیت خود در فروش مال غیر را اثبات کند و مدعی ارتکاب جرم توسط متهم گردد.

نمونه شکواییه فروش مال غیر توسط ورثه

در تنظیم شکوائیه فروش مال غیر توسط ورثه و طرح شکایت رعایت چه نکاتی توسط شاکیان الزامیست؟ ورثه در طرح پرونده کیفری این جرم باید چه مواردی را رعایت نمایند؟ در تنظیم شکوائیه فروش مال غیر توسط ورثه باید چه چیزی نوشته شود؟ در تنظیم شکایت از این جرم باید مواردی از جمله مشخصات طرفین دعوا، محل و زمان وقوع جرم، ادله و مستندات، شرح مفصل و دقیق متن شکایت ذکر گردد. شاکیان میبایست دلایل اثبات جرم را نیز ذکر کنند.

خسارت فروش مال غیر

بزه دیده یا همان قربانی جرم که متحمل خسارت و ضرر و زیان شده است می تواند از طریق وکیل فروش مال غیر برای مطالبه خسارت خود اقدام نماید. بر اساس ماده ۱۰ قانون بزه دیده که وقوع جرم موجب ضرر و زیان آن شده و می تواند مالک اصلی و یا خریدار مال غیر باشد می تواند از متهم شکایت نماید که در این صورت شاکی تلقی می شود.

همچنین در صورتی که خواستار میزان خسارت وارده باشد از آن به عنوان مدعی خصوصی یاد می کنند. البته حق خسارت تنها در صورتی که به مالک یا خریدار تعلق می گیرد که اثبات شود کاملا ناآگاه و بی اطلاع از وقوع جرم بوده است.

دادگاه کیفری که به موضوع جرم انتقال مال به غیر رسیدگی می کند و صادر کننده حکم است پس از صدور حکم شاکی و مدعی خصوصی را به دادگاه حقوقی ارجاع می هد تا نسبت به جبران خسارت فروش مال غیر اقدام نماید.

برای دریافت بهترین نتایج از پرونده های کیفری مانند انتقال مال متعلق به دیگری و جبران خسارات بهتر است که پرونده را به یک وکیل حرفه ای و با تجربه بسپارید. با مراجعه به وب سایت www.vakilvip.com می توانید با کمک برترین وکلا به حل پرونده خود بپردازید.

 

فروش مال غیر مشاع

بیشتر بخوانیم : طلاق توافقی

فروش مال غیر ماده قانونی

در قانون مصوب ۵ فروردین ۱۳۰۸ درخصوص فروش مال غیر به‌طورخلاصه ذکر شده: کسی که مال غیر را بدون داشتن مجوزهای لازم به شخص دیگری منتقل کند مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی، کلاهبردار است هم‌چنین کسی که با آگاهی از این امر مال را بخرد او نیز مجرم است؛

انتقال دهنده و انتقال گیرنده موظف‌اند ظرف مدت سه ماه خسارت وارده به مالک اصلی را جبران کنند؛ اگر متخلفان و نیز مالک ظرف سه ماه، جرم واقع شده را گزارش ندهند، انتقال دهنده و انتقال گیرنده مجرم و مالک نیز معاون جرم محسوب می شود.

تکلیف خریدار مال غیر چیست؟

خریدار مال غیر نیز که از این جرم اطلاعی نداشته و از او نیز کلاهبرداری شده است می توانند همانند مالک اصلی اقدام به شکایت از مجرم و یا همان فروشنده نماید. ایشان باید پس از اطلاع رسانی وقوع جرم به دادگاه سریعا نسبت به استراد مال به مالک اصلی اش اقدام نماید. زیرا به این ترتیب می تواند اثبات کند که از این موضوع کاملا بی اطلاع بوده و حسن نیت اش به دادگاه ثابت می شود.

اما در صورتی که خریدار بداند مال متعلق به دیگری است و در این معامله شرکت نماید مجرم محسوب می شود و در دادگاه به عنوان متهم به تبانی در انتقال مال غیر جریمه و مجازاتی برای او در نظر گرفته می شود.

دفاع در برابر اتهام فروش مال غیر

در پرونده های فروش مال غیر هر شخصی که مدعی است باید از موضع خود دفاع نماید. به این صورت که شاکی باید از این ادعا که جرم توسط متهم رخ داده در مقام دفاع از فروش مال غیر برآید. همچنین متهم نیز باید از ورود این اتهام به خود و اینکه جرمی مرتکب نشده است دفاع کند.

پس ازتنظیم و طرح شکایت و همچنین ارائه اظهارات شاکی به دادگاه به همراه دلایل محکمه پسند متهم به دادگاه احضار می شود و باید نسبت به اتهامی که به او نسبت داده اند از خود دفاع کند.
در واقع متهم در این زمان است که می تواند برای اثبات بی گناهی خود و رد اتهام فروش مال به غیر تلاش کند. به این صورت که وکیل کیفری او باید ادله و اسنادی را ارائه دهد که موجب از اعتبار انداختن ادله اثباتی شاکی گردد.

وکلای دفاع از اتهام مال غیر معتقد هستند که بهترین دفاع از فروش مال غیر شامل ماهیت و مفاد ادعای مطروحه از بابت اثبات باشد که این ادعا می تواند از سوی شاکی و یا متهم باشد. در نتیجه شاکی باید با ارائه ادله و اسناد ارتکاب جرم را به اثبات برساند و متهم نیز مدارکی را تحویل دهد که عدم ارتکاب جرم توسط وی را برای دادگاه اثبات کند.

 

شماره تماس

فروش مال غیرمنقول توسط قیم

به شخصی که توسط دادگاه تعیین می‌شود و امور مالی وراث صغیر، مجنون یا غیر رشید را به‌عهده دارد، قیم می‌گویند. قیم شخص محجور، اجازه دارد ملک یا اموالی را معامله کند، اما برای این کار به اجازه دادستانی نیاز دارد. همچنین در خصوص فروش مال غیرمنقول، قیم نمی‌تواند اموال را به خود منتقل کند.

فروش مال غیر اوقافی

به ملکی که برای نیت خاصی _به‌صورت خاص یا عام وقف شده باشد_ وقفی می‌گویند و به کسانی که ملک به آنها وقف می‌شود موقوف‌علیه. مال موقوفه قابل خرید و فروش و انتقال به‌غیر نیست مگر اینکه: ملک خراب شود و خوف آن برود که منجر به حادثه‌ای شود یا بین موقوف‌‌علیهم اختلاف شدیدی رخ دهد.

در این‌صورت برای مصالح موقوف‌ علیهم، انتقال ملک جایز می‌شود.فروش مال اوقافی توسط شخص غیرمالک، جرم و مصداق کلاهبرداری است و طبق قانون با آن برخورد می‌شود. یکی از مصادیق جرایم کلاهبرداری، فروش مال غیر بدون اجازه و آگاهی مالک است.

در کلاهبرداری، شخص متقلب برای رسیدن به مقصود و اغفال مالک از ابزار و وسایل متقلبانه استفاده می‌کند. اما در جرم فروش مال غیر، شخص متقلب نیازی به استفاده از وسایل ندارد و تنها از عدم آگاهی مالک استفاده می‌کند و به‌‌این‌صورت جرم رخ می‌دهد.

 

فروش مال غیر توسط ورثه

بیشتر بخوانیم : وکیل خیانت در امانت

فروش مال غیر با وکالت

انتقال یا فروش ملک تنها توسط مالک امکان‌پذیر است. گاهی به دلایلی، مالک امکان انجام این کار را ندارد بنابراین شخصی را به‌عنوان وکیل یا نماینده قانونی خود انتخاب و به مراجع قضایی معرفی می‌کند. اگر کسی مالک ملک نباشد، صلاحیت تعیین وکیل قانونی را نیز ندارد و انجام این کار جرم تلقی می شود.

فروش مال غیرتوسط مشاور املاک

اموال غیرمنقول باید با سند رسمی معامله شوند. اگر شخصی با سند غیررسمی و یا مبایعه نامه، برای فروش ملکی که مال او نیست، به مشاور املاک مراجعه کند و مشاور املاک آن ملک را بفروش برساند یا منتقل کند، شریک جرم محسوب شده و تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرد.

فروش مال غیرچگونه ثابت می‌شود

یکی از متداول‌ترین راه‌های اثبات جرم فروش مال غیر، اثبات مالکیت است. یعنی شاکی با مدارکی که در دست دارد به مراجع قضایی رجوع کرده و ثابت کند ملک او، بدون اجازه و آگاهی او، توسط شخصی به فروش رسیده است و این کار را زمانی می‌تواند انجام دهد که زیان دیده باشد.

متهم نیز باید ثابت کند با چه مدارکی و به چه دلیل اقدام به این کار کرده است (تحت اجبار یا تهدید نباشد). همچنین مال‌باخته می‌تواند شاهدانی برای اثبات ادعایش به دادگاه معرفی کند. مورد آخر در اثبات جرم اتکا به علم قاضی پرونده است؛ در بسیاری موارد قاضی با تحقیق و اثبات ادله می‌تواند وقوع جرم را اثبات کند.‌

مشاوره حقوقی فروش مال غیردر تهران

موسسه حقوقی بازیار با اتکا به سوابق درخشان خود در تمامی امور حقوقی بواسطه ی بکارگیری مشاورین و متخصصان حقوقی با سابقه توانسته است تا نتایج مثبتی را در پرونده های کاری خود ثبت کند. این امر سبب پیشی گرفتن موسسه حقوقی بازیار از سایر رقبای خود شده است که در نتیجه آن به گزینه مناسب جهت دریافت مشاوره و خدمات حقوقی تبدیل شده است.

برای ارتباط با موسسه حقوقی بازیار جهت مشاوره تلفنی با شماره تلفن:۲۶۷۴۲۸۳۴ (۰۲۱) یا ۲۶۷۴۲۸۳۲ (۰۲۱) تماس حاصل فرمایید و جهت مشاوره حضوری به آدرس :سعادت آباد، خیابان سرو غربی، نرسیده به چهارراه قیصر امین پور، جنب گل فروشی باختر، پلاک ۱۸، واحد ۳ مراجعه فرمایید . همکاران ما در موسسه حقوقی بازیار برای پاسخگویی به شما عزیزان آماده هستند.

موقعیت مکانی موسسه حقوقی بازیار

نکته پایانی

مؤسسه حقوقی منادیان عدل گستر بازیار، با بهره‌گیری از سال‌ها تجربه ارزشمند قضات باسابقه، وکلای پایه یک دادگستری و وکلای جوان و پرانرژی، وکالت حقوقی، کیفری، ثبتی، خانواده و سایر پرونده‌های قضایی شما را به‌عهده گرفته و تا زمان به سرانجام مثبت رسیدن دعوی، همراه شما خواهد بود.

سوالات متداول فروش مال غیر

فروش مال غیر چیست؟

هر شخصی که مالی به نام خود داشته باشد، اختیار آن را نیز دارد. به این معنی که، اگر ملکی به نام شخصی باشد، می‌تواند هر زمان و به هرکس که اراده کرد آن را بفروشد.اما در بعضی موارد افراد قصد فروش مالی را دارند که به کس دیگری تعلق دارد و به این کار «فروش مال غیر» می‌گویند….

فروش مال غیر مشاع چیست؟

محتوای تبه مالی که چند نفر هم‌زمان و به صورت شراکت، مالکیت آن را داشته باشند، مال مشاع می‌گویند. فروش مال غیر در اموالی که مشاع و شراکتی باشد و سهم هر شریک را نتوان از دیگری تشخیص داد، جرم تلقی می شود….

مجازات فروش مال غیر بصورت آگاهانه چگونه است؟

• یک تا هفت سال حبس
• پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ مالی که تصرف کرده و رد مال به مالک اصلی؛
• انفصال دائم از خدمات دولتی درصورتی‌ که مرتکب از کارکنان دولت باشد….