تعریف فروش مال غیر
۲۰
اردیبهشت

فروش مال غیر

فروش مال غیر چیست؟

هر شخصی که مالی به نام خود داشته باشد، اختیار آن را نیز دارد. به این معنی که، اگر ملکی به نام شخصی باشد، می‌تواند هر زمان و به هرکس که اراده کرد آن را بفروشد.

اما در بعضی موارد افراد قصد فروش مالی را دارند که به کس دیگری تعلق دارد و به این کار «فروش مال غیر» می‌گویند. فروش مال غیر از مصادیق مجرمانه و تجاوز به اموال دیگری‌ است.

شماره تماس
شماره تماس

جرم فروش مال غیر به این شکل صورت می‌پذیرد که شخص انتقال دهنده درحالی‌که مالک آن مال نیست یا وکالت قانونی از مالک اصلی ندارد، تصمیم می‌گیرد با تقلب آن را انتقال دهد.

بنابراین این نوع فروش ، تجاوز و تعدی به حق مالکیت دیگری است و در مباحث حقوقی، جرم تلقی می شود. در این‌جا به توضیح و بررسی اصطلاح فروش مال غیر، درخصوص اموال منقول می‌پردازیم.

در ادامه خواهیم خواند:

فروش مال غیر مشاع

مجازات فروش مال غیر بصورت آگاهانه:

فروش مال غیر ماده قانونی

فروش مال غیرمنقول توسط قیم

فروش مال غیر اوقافی

فروش مال غیر با وکالت

فروش مال غیرتوسط مشاور املاک

فروش مال غیرچگونه ثابت می‌شود

فروش مال غیر چیست
فروش مال غیر چیست

بیشتر بخوانیم : اعمال ماده ۴۷۷

فروش مال غیر مشاع

به مالی که چند نفر هم‌زمان و به صورت شراکت، مالکیت آن را داشته باشند، مال مشاع می‌گویند. فروش مال غیر در اموالی که مشاع و شراکتی باشد و سهم هر شریک را نتوان از دیگری تشخیص داد، جرم تلقی می شود.

برای فروش یا انتقال سهم مال در اموال مشاع، دو مورد در قانون ذکر شده است:

۱. هر یک از شرکا مجازند سهم مشخص شده خود از مال مشاع را بفروشد یا به دیگری منتقل کنند؛

۲. هیچ‌یک از شرکا مجاز نیستند کل مال مشاع یا بخشی از آن را که سهمی در آن ندارند، بفروشند یا به دیگری منتقل کنند.

شماره تماس
شماره تماس

فروش مال غیر توسط ورثه

مال ورثه، به اموالی گفته می شود که بعد از فوت مالک، مالکیت آنها برطبق قانون، به وراث آن شخص تعلق می‌گیرد.

به‌طور معمول در مال ارث، تمام وراث در جزء‌جرء آن شریک هستند _مگر اینکه برطبق وصیت‌نامه، شخصی از مالی محروم شده یا در بخشی از اموال سهیم نباشد_ و انتقال مال توسط یکی از وراث و به‌طور آگاهانه، اعم از اجاره، فروش یا انتقال، جرم محسوب می‌شود .

در یک کلام فروش مال ورثه قبل از تعیین سهم و تقسیم ترکه _مانند بحث فروش مال غیر_ جرم است. هر یک از وراث که سهمش بدون اطلاع یا اجازه او فروش رفته باشد، می‌تواند به مراجع قضایی رجوع کرده و با ارائه اظهارنامه، از دیگری شکایت به عمل آورد.

فروش مال غیر، قابل گذشت است؟

برطبق قوانین کاهش مجازات در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، اگر ارزش ملک بفروش رسیده از حد نصاب تعیین شده در این قانون کمتر باشد، با کسب رضایت از شاکی می توان پرونده را مختومه اعلام کرد.

اما اگر ارزش مال از حد نصاب تعیین شده بیشتر باشد، حتی با رضایت طرف شاکی، جرم از بین نرفته و فقط از میزان مجازات مجرم کاسته می شود.

فروش مال غیر از نظر حقوقی چه حکمی دارد

بنا بر حکم دیوان عالی کشور، فروش مال غیر، همانند کلاهبرداری و اختلاس است و مجازاتش با آن برابر است و مرتکب برابر ماده۲۳۸ قانون مجازات عمومی، مورد مجازات قرار می‌گیرد.

مجازات فروش مال غیر بصورت آگاهانه:

• یک تا هفت سال حبس؛
• پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ مالی که تصرف کرده و رد مال به مالک اصلی؛
• انفصال دائم از خدمات دولتی درصورتی‌ که مرتکب از کارکنان دولت باشد.

مجازات فروش مال غیر بصورت آگاهانه:
مجازات فروش مال غیر بصورت آگاهانه:

بیشتر بخوانیم : طلاق توافقی

فروش مال غیر ماده قانونی

در قانون مصوب ۵ فروردین ۱۳۰۸ درخصوص فروش مال غیر به‌طورخلاصه ذکر شده: کسی که مال غیر را بدون داشتن مجوزهای لازم به شخص دیگری منتقل کند مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی، کلاهبردار است هم‌چنین کسی که با آگاهی از این امر مال را بخرد او نیز مجرم است؛

انتقال دهنده و انتقال گیرنده موظف‌اند ظرف مدت سه ماه خسارت وارده به مالک اصلی را جبران کنند؛ اگر متخلفان و نیز مالک ظرف سه ماه، جرم واقع شده را گزارش ندهند، انتقال دهنده و انتقال گیرنده مجرم و مالک نیز معاون جرم محسوب می شود.

شماره تماس
شماره تماس

فروش مال غیرمنقول توسط قیم

به شخصی که توسط دادگاه تعیین می‌شود و امور مالی وراث صغیر، مجنون یا غیر رشید را به‌عهده دارد، قیم می‌گویند. قیم شخص محجور، اجازه دارد ملک یا اموالی را معامله کند، اما برای این کار به اجازه دادستانی نیاز دارد.

همچنین در خصوص فروش مال غیرمنقول، قیم نمی‌تواند اموال را به خود منتقل کند.

فروش مال غیر اوقافی

به ملکی که برای نیت خاصی _به‌صورت خاص یا عام وقف شده باشد_ وقفی می‌گویند و به کسانی که ملک به آنها وقف می‌شود موقوف‌علیه.

مال موقوفه قابل خرید و فروش و انتقال به‌غیر نیست مگر اینکه: ملک خراب شود و خوف آن برود که منجر به حادثه‌ای شود یا بین موقوف‌‌علیهم اختلاف شدیدی رخ دهد. در این‌صورت برای مصالح موقوف‌علیهم، انتقال ملک جایز می‌شود.
فروش مال اوقافی توسط شخص غیرمالک، جرم و مصداق کلاهبرداری است و طبق قانون با آن برخورد می‌شود.

یکی از مصادیق جرایم کلاهبرداری، فروش مال غیر بدون اجازه و آگاهی مالک است. در کلاهبرداری، شخص متقلب برای رسیدن به مقصود و اغفال مالک از ابزار و وسایل متقلبانه استفاده می‌کند، اما در جرم فروش مال غیر، شخص متقلب نیازی به استفاده از وسایل ندارد و تنها از عدم آگاهی مالک استفاده می‌کند و به‌‌این‌صورت جرم رخ می‌دهد.

تفاوت کلاهبرداری با فروش مال غیر
تفاوت کلاهبرداری با فروش مال غیر

بیشتر بخوانیم : وصول مطالبات

فروش مال غیر با وکالت

انتقال یا فروش ملک تنها توسط مالک امکان‌پذیر است. گاهی به دلایلی، مالک امکان انجام این کار را ندارد بنابراین شخصی را به‌عنوان وکیل یا نماینده قانونی خود انتخاب و به مراجع قضایی معرفی می‌کند.

اگر کسی مالک ملک نباشد، صلاحیت تعیین وکیل قانونی را نیز ندارد و انجام این کار جرم تلقی می شود.

فروش مال غیرتوسط مشاور املاک

اموال غیرمنقول باید با سند رسمی معامله شوند. اگر شخصی با سند غیررسمی و یا مبایعه نامه، برای فروش ملکی که مال او نیست، به مشاور املاک مراجعه کند و مشاور املاک آن ملک را بفروش برساند یا منتقل کند، شریک جرم محسوب شده و تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرد.

فروش مال غیرچگونه ثابت می‌شود

یکی از متداول‌ترین راه‌های اثبات جرم فروش مال غیر، اثبات مالکیت است. یعنی شاکی با مدارکی که در دست دارد به مراجع قضایی رجوع کرده و ثابت کند ملک او، بدون اجازه و آگاهی او، توسط شخصی به فروش رسیده است و این کار را زمانی می‌تواند انجام دهد که زیان دیده باشد.

متهم نیز باید ثابت کند با چه مدارکی و به چه دلیل اقدام به این کار کرده است (تحت اجبار یا تهدید نباشد). همچنین مال‌باخته می‌تواند شاهدانی برای اثبات ادعایش به دادگاه معرفی کند.

مورد آخر در اثبات جرم اتکا به علم قاضی پرونده است؛ در بسیاری موارد قاضی با تحقیق و اثبات ادله می‌تواند وقوع جرم را اثبات کند.‌

نکته پایانی

مؤسسه حقوقی منادیان عدل گستر بازیار، با بهره‌گیری از سال‌ها تجربه ارزشمند قضات باسابقه، وکلای پایه یک دادگستری و وکلای جوان و پرانرژی، وکالت حقوقی، کیفری، ثبتی، خانواده و سایر پرونده‌های قضایی شما را به‌عهده گرفته و تا زمان به سرانجام مثبت رسیدن دعوی، همراه شما خواهد بود.

نمونه خدمات ارائه شده توسط تیم وکیل وی آی پی

نفقه

تعریف نفقه

مهریه

قوانین مربوط به مهریه

فروش مال غیر چیست؟

هر شخصی که مالی به نام خود داشته باشد، اختیار آن را نیز دارد. به این معنی که، اگر ملکی به نام شخصی باشد، می‌تواند هر زمان و به هرکس که اراده کرد آن را بفروشد.اما در بعضی موارد افراد قصد فروش مالی را دارند که به کس دیگری تعلق دارد و به این کار «فروش مال غیر» می‌گویند….

فروش مال غیر مشاع چیست؟

محتوای تبه مالی که چند نفر هم‌زمان و به صورت شراکت، مالکیت آن را داشته باشند، مال مشاع می‌گویند. فروش مال غیر در اموالی که مشاع و شراکتی باشد و سهم هر شریک را نتوان از دیگری تشخیص داد، جرم تلقی می شود….

مجازات فروش مال غیر بصورت آگاهانه چگونه است؟

• یک تا هفت سال حبس؛
• پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ مالی که تصرف کرده و رد مال به مالک اصلی؛
• انفصال دائم از خدمات دولتی درصورتی‌ که مرتکب از کارکنان دولت باشد….