تعریف طلاق توافقی
۲۷
اردیبهشت

طلاق توافقی

طلاق توافقی چیست ؟

یکی از دعاوی که در سال های اخیر افزایش زیادی داشته است دعاوی مربوط به طلاق توافقی می باشد که زوجین بدواً در خصوص طلاق بر سر مسائلی مانند مهریه، نفقه، اجرت االمثل، حضانت فرزند توافق نموده و سپس با طی مراحل قانونی مربوط به طلاق توافقی درخواست خود را ثبت نموده و طی بازه ای که مشخص شده است نسبت به طلاق اقدام می نمایند.

به طور خلاصه طلاق توافقی به طلاقی گفته می شود که زوجین به هر دلیلی تمایل دارند با تفاهم از هم جدا شوند هر توافقی که آنها بزعم از ملاقات فرزند ودیگر موارد داشته باشند از نظر دادگاه محترم و قابل قبول خواهد بود.

شماره تماس
شماره تماس

به عنوان مثال زوجین توافق می کنند زوجه مهریه را در قبال طلاق ببخشد یا کل آن رادریافت کند و یا با شرایط توافق شده مهریه پرداخت شود و یا حتی قسمتی مهریه را ببخشد و قسمتی دیگر پرداخت شود. بنابراین تمام موارد توافق در رای دادگاه منعکس خواهد شد و قابلیت اجرا دارد.

مدارک لازم طلاق توافقی چیست ؟

طلاق به صورت توافقی چقدر زمان می برد ؟

توافق نامه طلاق به صورت توافقی چیست ؟

حضانت فرزندان در طلاق در حالت توافقی چیست؟

مهریه و طلاق توافقی چگونه پرداخته و رسیدگی می شود ؟

طلاق توافقی چیست
طلاق توافقی چیست

بیشتر بخوانیم : فروش مال غیر

مدارک لازم طلاق توافقی چیست ؟

سند ازدواج یکی از مهم ترین مدارکی است که باید همراه داشت ، اما اگر بنا به دلایلی اصل آن در دسترس نبود می توان از نسخه کپی که حتما اصل آن در دفترخانه ثبت شده باشد ، برای شماره داد‌خواست طلاق کارساز می باشد.

عقدنامه یا رونوشت، شناسنامه و کارت ملی زوجین است. اگر کارت ملی را در دسترس نداشته باشید ولی شماره ملی را بدانید برای دادخواست طلاق توافقی کفایت می کند.

در صورت در دسترس نبودن عقدنامه می بایستی به دفترخانه ای که ازدواج کرده اید مراجعه کرده و رونوشت اخذ نمایید.

مراحل طلاق توافقی در صورت اختیار وکیل نیازی به حضور طرفی که وکیل دارد نمی باشد
تا قبل از صدور رای (گواهی عدم امکان سازش) هر کدام از زوجین حتی اگر توافق نامه ، وکالتنامه یا دادخواست را امضاء کرده باشند، در صورت پشیمانی رای طلاق توافقی صادر نمی شود.

اما پس از صدور رای طلاق تفاهمی بر طبق مواد ۳۵ و ۳۶ قانون حمایت خانواده اگر زوج (مرد) پشیمان شود و به دفترخانه برای ثبت طلاق نیاید امکان ثبت طلاق وجود نخواهد داشت مگر این که زن از مرد در ضمن رای دادگاه یا به صورت وکالت در طلاق حق طلاق وکالت در مراجعه به دفترخانه برای ثبت طلاق داشته باشد.

اما اگر زوجه (زن) بعد از صدور رای طلاق توافقی (گواهی عدم امکان سازش) پشیمان شود زوج می تواند بدون حضور او به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه کند و طلاق را ثبت نماید البته باید دانست که در صورتی که طلاق خلعی باشد زوجه می تواند در ایام عده (سه ظهر) از زمان ثبت طلاق به آنچه بذل کرده از مهریه یا غیر آن، مراجعه کند.

توجه داشته باشید که در عمل اگر زوجه یا وکیل او در دفترخانه طلاق برای ثبت حاضر نشوند محضر طلاق از شعبه ای که رای را صادر کرده در این خصوص استعلام میکند و عمده محاکم خانواده اجازه ثبت طلاق بدون رضایت زوجه را نمی دهند.

طلاق به صورت توافقی چقدر زمان می برد ؟

با توجه به تغییراتی که در سالهای اخیر تا کنون برای زوجین در تهران می باشد، که به شخصه مراحل مربوطه را طی کنند در ابتدا هردو یا یکی از آنها می بایست به سامانه نوبت دهی طلاق (سامانه مداخله در طلاق – سامانه تصمیم) مراجعه کنند و با وارد کردن مشخصات سجلی یکی از مراکز غربالگری مشاوره در تهران را انتخاب کنند.

مرکز غربالگری پس از ثبت اطلاعات زوجین و دلایل طلاق، آنها را به یکی از مراکز مشاوره زیر نظر بهزیستی استان تهران ارجاع می دهد.

جلسات مشاوره در بازه زمانی حداقل ۴۵روزه و در ۱ یا ۵ جلسه خواهد بود. تعداد جلسات بستگی به شرایط زوجین و مرکز مشاوره دارد.

پس از اخذ گواهی عدم انصراف طلاق در صورت اصرار آنها به جدایی، دادخواست در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادگاه خانواده ارسال خواهد شد.

پس از صدور رای دادگاه نیز زن و شوهر در فرصت سه ماهه می توانند به یکی از دفاتر رسمی طلاق برای ثبت طلاق بروند.

آنچه از اهمیت زیادی در طلاق توافقی برخوردار است اولاً توافق زن و شوهر بر انجام طلاق توافقی است و ثانیاً توافق در مورد مهریه، حضانت فرزندان، مقدار نفقه آنها – نحوه و مدت ملاقات است.

شماره تماس
شماره تماس

 

مدارک لازم طلاق توافقی چیست
مدارک لازم طلاق توافقی چیست

بیشتر بخوانیم : وکیل خیانت در امانت

توافق نامه طلاق به صورت توافقی چیست ؟

بعد از فرایند ثبت طلاق در صورت عدم نزدیکی زوجین با ارائه حکم دادگاه و طلاقنامه به اداره ثبت احوال زوجین می توانند شناسنامه را تعویض کرد و شناسنامه سفید اخذ کرد و در صورت نزدیکی زوجین فقط با ثبت ازدواج بعدی شناسنامه تعویض خواهد شد.

شایان ذکر است آنچه گفته شد صرفا رویه دادگاه های خانواده تهران است در خصوص سایر شهرستاها بهتر از داداگاه ویا وکلای شهر خود اطلاعات خود را استخراج کنند.

قانون جدید در سال ۱۴۰۰ درباره طلاق توافقی چیست؟

هنوز قانون جدیدی درسال جدید اخذ نگردیده وطیق سالهای اخیر تمامی پرونده ها و دادخواست ها طبق چهار چوب قوانین کشوری مورد رسیدگی وبررسی قرار می گیرد.

 

قانون جدید در سال 1400 درباره طلاق توافقی
قانون جدید در سال ۱۴۰۰ درباره طلاق توافقی

بیشتر بخوانیم : وصول مطابات

حضانت فرزندان در طلاق در حالت توافقی چیست؟

موارد مهم دیگری که به توافقات زوجین در خصوص حضانت فرزندان است. دانستن چند نکته ضروری است. اول اینکه فرزندان دختر بالای سن ۹ سال و پسر از ۱۵ سال تمام، از سن حضانت (نگهداری) خارج هستند.

بنابراین دادگاه تکلیفی در خصوص آنها ندارد تا حضانت را در رای مشخص کند. دوم عده ای از خانم ها به غلط عنوان می کنند که مهریه در ازای حضانت فرزندان می بخشم این موضوع وجاهت قانونی ندارد و این دو ارتباطی به هم ندارند.

سوم میزان ملاقات طرف مقابل و اینکه پرداخت نفقه به عهده چه کسی است و میزان آن در ماه چقدر است با زوجین است که در مورد آن توافق کنند.

بنابراین وقتی زن و شوهر متقاضی طلاق به دفتر وکالت مراجعه می کنند از شرایط طلاق توافقی ، داشتن توافق بر سر همه مسائل مذکور است چهارم ممکن است بعداً بین زوجین به دلایلی اختلاف بر سر حضانت به وجود آید ملاک برای دادگاه مصلحت فعلی طفل است نه توافق قبلی زوجین.

شماره تماس
شماره تماس

چند نکته در مورد طلاق توافقی

تقریبا یک ماه بعد از جلسات غربالگری، جلسات مشاوره شما آغاز می شود که به طور میانگین چهار تا شش جلسه مشاوره قبل از طلاق اجباری است.

این جلسات به صورت یک جلسه در هفته برگزار می شود و حضور هر دو نفر اجباری است.
در این جلسه مشاور با شنیدن حرف های زوجین سعی در منصرف کردن آن ها از طلاق می کند.

۴۵ روز بعد از آخرین جلسه مشاوره، اداره بهزیستی به شما برگه عدم امکان سازش می دهد و که با همراه داشتن این برگه به همراه سند ازدواج، کارت ملی و شناسنامه باید درخواست رسیدگی به دادگاه بدهید.

نحوه اقدام برای طلاق توافقی به این صورت است که بعد از این که زوجین موفق به دریافت برگه عدم امکان سازش شدند، باید منتظر تعیین زمان رسیدگی و تشکیل جلسه دادگاه بشوند که تقریبا یک ماه به طول خواهد کشید.

بعد از تشکیل جلسات و موافقت قاضی حکم عدم سازش به شما تحویل داده می شود و جهت اجرای حکم باید به دفاتر ثبت طلاق مراجعه نمایید تا صیغه طلاق برای شما جاری شود .

مهریه و طلاق توافقی چگونه پرداخته و رسیدگی می شود ؟

اگر برای طلاق توافقی و مهریه چک یا سفته ای اخذ شده باشد ، بدیهی است که زوجه می تواند در صورت عدم وصول آنها به استناد مدارک مذکور درخواست مطالبه از طریق دادگاه کند و در صورت قطعیت حکم امکان جلب و توقیف اموال وجود دارد.

اما اگر سند تجاری از بابت مهریه دریافت نشده باشد و زوج در مواعد توافق شده مهریه را پرداخت نکند ، زن می تواند از طریق دادگاه و با دادن دادخواست مطالبه مهریه احقاق کند ، توجه داشته باشید که ازدواج مجدد زوجه پس از طلاق مانع اخذ مهریه قبلی نمی گردد.

نکته:

بر طبق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده صرفا تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن دادگاه در صورت نپرداختن اقساط جلب صادر می کند و برای مازاد بر آن، زوجه می بایستی اموالی را از زوج به دادگاه معرفی کند.

نمونه خدمات ارائه شده توسط تیم وکیل وی آی پی

نفقه

تعریف نفقه

فروش مال غیر

تعریف فروش مال غیر

طلاق توافقی چیست ؟

به طور خلاصه طلاق توافقی به طلاقی گفته می شود که زوجین به هر دلیلی تمایل دارند با تفاهم از هم جدا شوند هر توافقی که آنها بزعم از ملاقات فرزند ودیگر موارد داشته باشند از نظر دادگاه محترم و قابل قبول خواهد بود…

مدارک لازم طلاق توافقی چیست ؟

سند ازدواج یکی از مهم ترین مدارکی است که باید همراه داشت ، اما اگر بنا به دلایلی اصل آن در دسترس نبود می توان از نسخه کپی که حتما اصل آن در دفترخانه ثبت شده باشد ، برای شماره داد‌خواست طلاق کارساز می باشد…

قانون جدید در سال ۱۴۰۰ درباره طلاق توافقی چیست؟

هنوز قانون جدیدی درسال جدید اخذ نگردیده وطیق سالهای اخیر تمامی پرونده ها و دادخواست ها طبق چهار چوب قوانین کشوری مورد رسیدگی وبررسی قرار می گیرد…