وکالت کیفری – سفید مهر و سفید امضاء

سفید مهر و سفید امضاء
سفید مهر و سفید امضاء : ما درجریان رسیدگی به پرونده های مختلف به این موضوع پی برده ایم که حتی برادر و خواهر هایی که از یک پدر و مادر هستند در برخی موارد که متاسفانه کم هم نیستند در خصوص همین سفید مهر یا سفید امضای برادر و خواهر خود سوء استفاده کلانی کردند.

به طور مثال در پرونده شخصی قصد شراکت با شخص دیگر را داشته است. او با رفتار های به ظاهر معقولانه شریک خود چنان به او اعتماد کرده که فرد شریک به لحاظ اینکه جهت انجام کاری در امور گمرکی به نامه ای از طرف شریک خود نیازمند است، سفید امضایی را از او دریافت داشته تا تقاضا را به نحوه ای که در گمرک بندر عباس گفته می شود بنویسد .

فرد مقابل با دریافت سفید امضای شریک خود نه تنها تقضا نامه ای را نوشته بلکه دقیقا تمام سرمایه ی شرکت را بنام خود منتقل نموده است.

در حال حاضر نیز با توجه به کارهایی که از طریق رایانه می توان انجام داد، دیگر شخص خائن در امانت با دست خود چیزی را مرقوم نمی کند، بر روی کاغذ مشابه و توسط رایانه با اختلاف بین خطوط با ریز و درشت حروف و کم و زیاد کردن جمله مطالب کذبی را نوشته و سپس آن مطالب را روی کاغذ سفید امضا پرینت می کنند.

که این موضوع برای کارشناس های خط و امضا نیز ایجاد مشکلاتی کرده است پس پیشنهاد ما این است که هیچ سفید مهر یا سفید امضایی را به هیچ کس ندهیم و اگر قرار است متنی نوشته و امضا شود در ابتدا همان متن نوشته شود و پس از کامل شدن متن آن را امضا کنیم سفید مهر و سفید امضا وسوسه انگیز است ، حتی برای افرادی که از ابتدا نیت پلیدی هم نداشته اند.

چون هر دوستی، هر شراکت و هر رابطه کاری ممکن است روزی به اختلاف کشیده شود و همین امکان وجود اختلاف گاهی اوقات شخص را بر آن می دارد تا اگر سفید مهر یا سفید امضایی از من یا شما دارد برای روز مبادا نگه دارد و یاحتی اگر شخصی در چنین فکری هم نباشد ممکن است پس از بروز اختلاف به این فکر بی افتد که از سفید مهر یا سفید امضایی که از قبل به مهر یا امضای شما باقی مانده است، سوء استفاده کند. پس می بینیم که این جرم نیاز به نیت پلیدی از ابتدای شراکت یا هر رابطه ی کاری ندارد و ممکن است بعد ها به وجود بیاید.

در ادامه قوانین و تعریف خیانت در امانت در قسمت دیگری از قانون مجازات اسلامی یعنی ماده ۶۷۴ قانونگذار آمده است که هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته ،چک ، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است.

که اشیا مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی از آن اشیا که نزد او بوده و به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف و یا مفقود نماید ، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟