تعریف اعمال ماده 477
27
اردیبهشت

اعمال ماده ۴۷۷

اعمال ماده ۴۷۷ چیست؟

در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، قانون‌گذار اعمال ماده ۴۷۷ را به اعاده‌ی دادرسی خاص اختصاص داده است که ذیل طرق فوق‌العاده شکایت از رأی قرار می‌گیرد. درواقع آخرین راه و جدیدترین شیوه‌ای که برای اعتراض به حکم قطعی شده وجود دارد، اعمال این ماده است.

در ادامه خواهیم خواند :

بخشنامه جدید اعمال ماده ۴۷۷

مدارک لازم برای اعمال ماده ۴۷۷

نمونه تقاضای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

شرایط اعمال ماده ۴۷۷

لایحه درخواست اعمال ماده ۴۷۷

اعمال ماده 477 چیست
اعمال ماده ۴۷۷ چیست

بیشتر بخوانیم : طلاق توافقی

به موجب ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری:

درصورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.

شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.

تبصره ۱-

آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.

تبصره ۲-

آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

تبصره ۳-

درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

اعمال این ماده در شرایطی صورت می‌گیرد که رئیس قوه قضاییه حکم قطعی صادر شده توسط هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد.

در این صورت پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع داده می‌شود تا مجدداً به موضوع رسیدگی شود. اگر نتیجه بررسی‌های پرونده مبنی بر تأیید حکم خلاف شرع باشد، حکم صادر شده سابق نقض می‌شود و مجدداً به پرونده در جریان رسیدگی شکلی و ماهوی قرار گرفته و رأی مقتضی صادر خواهد شد.

اعاده دادرسی، هم در دادرسی کیفری، هم در دادرسی مدنی و هم در دادرسی امور حقوقی پیش‌بینی شده است. توضیحات اعاده دادرسی کیفری در ذیل اعمال این ماده قانون آیین دادرسی کیفری آمده است؛ توضیحات اعاده دادرسی مدنی در ذیل ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی ارائه شده که این هریک از دیگری متفاوت است.

اعمال ماده ۴۷۷ کیفری

در امور حقوقی

در امور مدنی

نمونه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ در امور حقوقی

شماره تماس
شماره تماس

بخشنامه جدید اعمال ماده ۴۷۷

بخشنامه جدید اعمال ماده 477
بخشنامه جدید اعمال ماده ۴۷۷

بیشتر بخوانیم : وکیل خیانت در امانت

بخشنامه جدید اعمال ماده 477
بخشنامه جدید اعمال ماده ۴۷۷

مدارک لازم برای اعمال ماده ۴۷۷

۱. ارائه متن تقاضای اعاده دادرسی(خطاب به ریاست دیوان عالی کشور)، که حتماً باید دارای شماره و تاریخ دادنامه و عنوان مرجع صادرکننده باشد.

۲. ارائه تأییدیه درخواست شخص متقاضی اعمال این ماده توسط زندان محل تحمل کیفر (در صورتی که شخص متقاضی اعمال این ماده ، زندانی باشد).

۳. ارائه مدارک شناسایی متقاضی اعمال این ماده (اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه).

۴. ذکر مشخصات کامل شخص متقاصی اعمال ماده ۴۷۷ شامل: آدرس دقیق، کدپستی، شماره تلفن ثابت و همراه.

۵. تنظیم لایحه درخواست اعاده دادرسی که باید تمامی صفحات آن به امضا متقاضی اعمال این ماده برسد.

۶. ابطال تمبر مخارج مربوط به دادرسی به تعداد متقاضیان اعمال ماده ۴۷۷.

۷. ارائه کپی واضح و خوانا از دادنامه بدوی (اعم از حضوری، غیابی)، به همراه تصویر رأی صادره در مرحله واخواهی همراه با مهر برابر اصل شده در تمامی صفحات توسط دادگاه صادرکننده.

۸. ارائه کپی واضح و خوانا از دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی.

۹. ارائه گواهی قطعیت حکم بدوی مورد درخواست اعاده دادرسی، درصورتی که از نظر تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی در همان مراحل بدوی قطعی شده باشد.

۱۰. چنانچه لایحه درخواستی توسط وکیل تنظیم شده باشد، لازم است وکالتنامه پایه یک وی ملصق به تمبر مالیاتی و ممهور شده به مهر وکیل نیز ارائه شود.

۱۱. چنانچه شخص متقاضی اعمال این ماده ، دارای سابقه یا سوابق مرتبط با درخواست فعلی در دیوان عالی کشور است، می‌بایست نسخه‌ای از دادنامه یا دادنامه‌های صادرشده از دیوان عالی را ارائه نماید.

نمونه تقاضای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

نمونه تقاضای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری
نمونه تقاضای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

بیشتر بخوانیم : فروش مال غیر

شرایط اعمال ماده 477
شرایط اعمال ماده ۴۷۷

شماره تماس
شماره تماس

شرایط اعمال ماده ۴۷۷

کسانی که در نظر دارند از اعمال این ماده قانون آیین دادرسی کیفری استفاده کنند، باید از شرایط و نحوه اعمال این ماده آگاهی داشته باشند.

این اشخاص برای تقاضای اعاده دادرسی نسبت به آرای قطعی خود ابتدا باید حکم خود را به رئیس کل استانی که حکم در آن قطعی شده، ارجاع دهد و طرح موضوع و تقاضا کند؛ اما اگر حکم شخص متقاضی ماده ۴۷۷ از طریق محاکم نظامی قطعی شده باشد، باید آن را به رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ارجاع داده و طرح موضوع کند.

فرد متقاضی اعمال این ماده یا وکیل ایشان در تهران می‌تواند به ساختمان دادگستری کل استان تهران مراجعه کرده و پرونده خود را پس از تأیید خلاف شرع بودن حکم، در جریان رسیدگی قرار دهد.

در نتیجه شخص متقاضی اعمال این ماده نباید به صورت مستقیم به دیوان عالی کشور مراجعه کند. هزینه دادرسی اعمال این ماده نیز معادل هزینه اعاده دادرسی کیفری خواهد بود که میزان آن را هر سال قوه قضاییه اعلام می‌دارد.

لایحه درخواست اعمال ماده ۴۷۷

لایحه درخواست اعمال ماده 477
لایحه درخواست اعمال ماده ۴۷۷

بیشتر بخوانیم : وصول مطالبات

نکته پایانی

مؤسسه حقوقی وکیل وی آی پی، با سابقه درخشان در امور حقوقی و کیفری، با کادری متشکل از وکلای پایه یک دادگستریکانون وکلای دادگستری و با استفاده از تجارب قضات بازنشسته و با سابقه، آماده ارائه خدمات مشاوره و وکالت به متقاضیان ثبت درخواست اعاده دادرسی و اعمال این ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه ثبت درخواست مبنی بر درخواست اعاده دادرسی و اعمال این ماده قانون آیین دادرسی کیفری، با ما در تماس باشید.

سوالات متداول

اعمال ماده ۴۷۷ چیست؟

در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، قانون‌گذار اعمال ماده ۴۷۷ را به اعاده‌ی دادرسی خاص اختصاص داده است که ذیل طرق فوق‌العاده شکایت از رأی قرار می‌گیرد. درواقع آخرین راه و جدیدترین شیوه‌ای که برای اعتراض به حکم قطعی شده وجود دارد، اعمال ماده ۴۷۷ است.

مدارک لازم برای اعمال ماده ۴۷۷ چه چیز هایی است ؟

۱. ارائه متن تقاضای اعاده دادرسی(خطاب به ریاست دیوان عالی کشور)، که حتماً باید دارای شماره و تاریخ دادنامه و عنوان مرجع صادرکننده باشد.

۲. ارائه تأییدیه درخواست شخص متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ توسط زندان محل تحمل کیفر (در صورتی که شخص متقاضی اعمال ماده ۴۷۷، زندانی باشد).

۳. ارائه مدارک شناسایی متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ (اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه)…

شرایط اعمال ماده ۴۷۷ به چه صورت است ؟

اشخاص برای تقاضای اعاده دادرسی نسبت به آرای قطعی خود ابتدا باید حکم خود را به رئیس کل استانی که حکم در آن قطعی شده، ارجاع دهد و طرح موضوع و تقاضا کند؛ اما اگر حکم شخص متقاضی ماده ۴۷۷ از طریق محاکم نظامی قطعی شده باشد، باید آن را به رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ارجاع داده و طرح موضوع کند…

نمونه خدمات ارائه شده توسط تیم وکیل وی آی پی

نفقه

تعریف نفقه

فروش مال غیر

تعریف فروش مال غیر